Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – 2020.01

Artikel 1: Algemeen

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Aerial Yoga Nederland en de klant.
 2. Door bij Aerial Yoga Nederland een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Aerial Yoga Nederland.
 3. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Aerial Yoga Nederland heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die aan Aerial Yoga Nederland de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van diensten.
 3. Dag: kalenderdag
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Aerial Yoga Nederland. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in, dat de klant instemt met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Aerial Yoga Nederland zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Een overeenkomst tussen Aerial Yoga Nederland en de klant komt tot stand door de bevestiging van de bestelling van de klant. Deze bevestiging geschiedt door middel van een bevestigingsemail.

Artikel 4: Prijzen en betalingen 

 1. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW.
 2. Betaling kan geschieden door middel van Ideal of overschrijving.

Artikel 5: Levering

 1. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling binnen 3 a 5 werkdagen verzonden. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt de klant hierover binnen 1 à 2 dagen geïnformeerd.
 2. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsemail van Aerial Yoga Nederland wordt vermeld.

Artikel 6: Verzending

 1. Verzending boven de 95 euro is gratis. Voor bestellingen tot 95 euro wordt 6,95 verzendkosten gerekend.
 2. Voor verzending naar het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant. Deze tarieven kunt u per email opvragen, via info@aerial-yoga.nl 
 3. Aerial Yoga Nederland is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de verzonden producten tijdens verzending, ongeacht verzendwijze.

Artikel 7: Annuleren

De klant kan de bestelling kosteloos annuleren binnen 24 uur per email. Mocht een artikel onverhoopt niet meer op voorraad zijn, dan wordt de klant daarover per email geïnformeerd. De klant heeft dan het recht om de gehele bestelling kosteloos te annuleren. Mocht de betaling al door Aerial Yoga Nederland ontvangen zijn, dan zal deze binnen 14 dagen terugbetaald worden.

Artikel 8: Ruilen en retourneren

1.     Mocht een product niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan het product binnen 14 dagen na ontvangst van betaling aangemeld worden voor ruiling c.q. retournering. De klant dient hiervoor Aerial Yoga Nederland via email info@aerial-yoga.nl te informeren over welke producten hij/zij retour wil ruilen c.q. retourneren. NB: bij producten kunnen de kleuren afwijken van de kleuren die uw monitor laten zien.

2.     De producten die voor retour zijn aangemeld dienen binnen 14 dagen na aanmelding aan Aerial Yoga Nederland verzonden te zijn.

Geadviseerd wordt om het verzendbewijs goed te bewaren.

De producten dienen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking te worden teruggestuurd

Wanneer er sprake is van een productmankement of wanneer wij een onjuist artikel hebben geleverd, zullen wij de door u gemaakte verzendkosten altijd terug betalen. Heeft u zelf een verkeerd artikel besteld of wilt u terugkomen op de aankoop, dan zijn de verzendkosten voor het terugsturen van de artikelen voor uw eigen rekening. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 8,00 zullen bedragen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, dan wordt het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op het bij ons bekende rekeningnummer teruggestort.

Artikel 9: Garantie

 1. Aerial Yoga Nederland garandeert dat alle producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en vrij zijn van gebreken. Deze garantie geldt voor de periode van 30 dagen na datum van aankoop.
 2. Wanneer een product binnen de garantietermijn van 30 dagen toch gebreken vertoont, dan zal Aerial Yoga Nederland het product ruilen of repareren. Indien ruilen of repareren niet mogelijk is, dan wordt de klant hierover geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag binnen 7 dagen teruggestort.
 3. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan door ondeugdelijk gebruik.
 4. De garantie vervalt wanneer de klant zonder overleg zelf probeert het gebrek te herstellen en/of de gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd.

Artikel 10: Klachten en aansprakelijkheid

 1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Aerial Yoga Nederland. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar maken via email:info@aerial-yoga.nl. Aerial Yoga Nederland zal binnen 7 dagen via email op de klacht reageren.
 2. Aerial Yoga Nederland zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Aerial Yoga Nederland maximaal het aankoopbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren. Gebruikte artikelen worden niet vergoed.
 3. Aerial Yoga Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
 4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
 5. Aerial Yoga Nederland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 11: Privacy

 1.  Aerial Yoga Nederland gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling.
 2. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over workshops en eventuele acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@aerial-yoga.nl. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en Aerial Yoga Nederland zal uw gegevens ten alle tijden beschermen en vertrouwelijk behandelen.

Artikel 12: Copyright

 1.  Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Aerial Yoga Nederland is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aerial Yoga Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Gegevens Aerial Yoga Nederland:

Aerial Yoga Nederland

Retouradres voor pakketten
Aerial Yoga Nederland
Janneke van Amelsvoort
Assendelftstraat 41
1013SN Amsterdam

Vestigingsadres
Poortland 66
1046 BD Amsterdam

Email: info@aerial-yoga.nl
Telefoon: +31 (0)20 211 11 25
Aerial Yoga Nederland staat bij de Kamer van Koophandel Amsterdam ingeschreven onder:

KvK-nummer: 69675368 BTW-nummer: NL857963703B0